Skip to main content
The largest online newspaper archiveArchive Home
Kansas Zeitung from Atchison, Kansas • 2

Kansas Zeitung from Atchison, Kansas • 2

Publication:
Kansas Zeitungi
Location:
Atchison, Kansas
Issue Date:
Page:
2
Extracted Article Text (OCR)

uub bauttfadjti tcafyalb gegen tie fecompten-Sciifii' tution ift wcit fie tie Sflauerei' in Jlanfaa aitcrfcnne uub feflfc(e unb ter Z6iCcn8 tie fiir jefte unb fdnetlfle ajJctfjctc? an3imel)mcn, tint tie Sffaoerci objufdjaffen ninYJlarifafl' jit eincnt -rciftaat "ju mid)on. Uiu ticfe fiir tie Slufualjme ton Jfanfa8 Gurcr eigenen 9face; unfere Sflatcn ftimmen unb finb, tteil in tcr aWajoritfit, tie Tepefttoren Gitrcr politifdjcn ctealt." 3lu8 tem Cbigcn ift ju erfefjen, tag fort $ammenb nidjt enva bie rolctaricr, tcrcu in ten ganjen Staaten tie'Sflatcn obgcrcdjiict! iiid)t cine 3Jiillien gibt, foutcrn alle Shicitct, auctn $aut trevfety 2M)attifcr f. locldje bie ajoritat in ten S'tciftaateu bilbeu, ju' ben Sftaucn unb nut tic Saiilcnjct uub Spcfulantcn ju ben frcieu feiitcu jaljtt. fultat ned) tinnier tctcntljattcn. Ta3 criidjt fevidjt balb bicfer, balb jener artci ten ju, bait fagt c3, tag man bie olitif tefofgen tootle, ten (Son.

grcg fo langc jin Ungcwiffen ju faffcntia tic me te3 taatc3 ftattgefunten l)at. Ted) gefctft, tag in bciten Siifcrn einc JUJafrvitSt gegen bie Gouflitiition ift, toaa faim tiefelbe jur S(bfd)affiing tiefcr tcvl)agtcn S3cvfaffuiig ttjuii, e3 nl3 au8gciiad)t angcnemmcit luivt, tag in Bctge tcr fltfdjlifung einct 3lnjat)( S(ntt an eiie. Xjutcr ftatfon Venn, tiefelten tcilorcn unb tciitjiifolge tie Statt-bcaitttcn tc8 l'fcomptenIirfct3 critSljlt fint, bag tic aJajeritat feinefall3 jtvet Trittel betragen unt bcr critaljlte eutcrncur jetcnfatla gegen fete Uicoifion X1LL! i iJUSLi i.j 1. Stu8 aSJnftJnjjtpn itb tet BGeening cft" gefdjricben Tie wllnion" tcroffcntlidjt fjcute eincn Slrtifd au3 tent JlanfaB eralb of grccbom, tbeldjet tie tecomptcn' Genftitution untcrftiitt unb Galljeun entfd)iiltigt. 3cun befmtct fid) aber 311 SSafljiiigton ein 2lftenftiicf, ta3 cine Slufflarung iibct tic in tet Gocuanug gibt.

3ox tmgcfaljr eincnt Senate erljielt 33roion, tet 9febaftcut uub $erati3gcbcr bc3 Jcralb of grcetem, ten tcr 9icgicruiig fiir ein e'm3ige8 Slbtcvtifemeiit tie Sitmmc ten $131 Tiefc3 ift ter rci3 te3 lerra. t(jc3 in Jlanfa3. Tet j)cralb of ftrcctom toitrbc grcg tentljeilS ten ten greimtcn ten grcifanfas im erfjalten, unb jitar.Ijauptfadilid) auf IMtten bcr 2tr3. SBreten, toS'ircttb Ijljr SDf'ariri. Staatagcfangcner toar untcr tcr Slnflagc tea 'bdjtcvratljea gegen tiefclbcn Ttjraiiiicn, bie tljn jct al8 iljr SBJcvfjctjc bcnj15.cn, Ti'efer SBrotoit ijl einc' fdjlcdjtV Gan'ailic, nii't ten Strid on tocldjcm bie gvciftaotlcntt 8513uf, follten tocit fdjktljtct ifikHia nan, ttcldjct ju ten 2)Jitteln tcr gciueiuftcn sycftcdjimg greift, unt fcine Sflatcnjiidjterplaiic a.

-V--. 'c r'l I 17. gcbt. 'feujeitifl nttt. bcttt lidjen Souigabctget ijt geflcru ein anberca TueH Sllbeen in tet gentelbct irerben ein tljeter Cffijict ift ton cincui imtcrljciratljctcn erfdjeff toerben.

feljcn, toir erlck'tt in rc'iigeu Tinge, unb bobci ift gatt3C Tiic'llieefeit inunfcrml'aiib in Ijoljcrut rate crfdjitcrt al8 in Gtiglaub unb veidj. 3 aiJicn, Tcr furdjtbare gall, tag ein" 2)icitfd) letcntig begtabett ttuvbc, tyat fid) in 9feidjen. i berg jugctragen. 2lm 3. gcbruar tcrfdjicb bie pittite einea tor jeljn Sabjcn gcflerbctien Slaufiuauna, tocldjet bantala in cincui rabe bcerbigt witrbe.

2118 man unit bajfclbe bffnetc, urn bie i'cidjc'ber gran" bctjtifefccit, fane man ten tarin beineliccii arg, au3 tocldjcm crauafaljcn, auf. tie cite, gcfeljvt ur.b tea Tobtcn fclbft cuf bem Gt Icbte alfe nodj; al3 fidj tie ruft ilber 9lcitc Ittjcigcn. mi mi mi Slut ten 5. itertc id) eincn 58 all fiiy mcine beutfdien tcranftalten, 311 ircldjeiu id) Ijicrmit evgcbciift einlate.r'?" mm gitr gutc imtetraiif(i tbiri: fc'cfteit3 gcjergt fein. -7Tic Taiortiuing ttirb.

ten ten Jpcvrcu 3ung tint Glcmcua. 9foljr gclcitef ttevbcit'. 1 Slllc. Tciitfdjcn unfercr 9iadjbarftabte fmb Ijictmit' Ijeflidjft cingelabeit. 1 2luf, auf, 3ljr Teutfdjeit, nafj nub SLueun ijljr end) tooui erfreucn -ui 3d) tteig, 3ljr tanjet llle gcrn, G3 mirb Gudj nidjt 'getcttcttj" tOJt( SSutJ, Hili Strafic, ebecbalb (i-Su atititfen.

1 PH 1 9ie, 74 fiitlidje 2. 310. it. Spruce Strage, acjciiiitfr ber reen Jvce Jaoent, 2t. Couia, Wlo.

(Sine grefjt iliuioat' ton Watimatertalien jeiiflcit jilv S3au unt SJIobclfdjtciiict, fe mt fflr, aBagner imp tiffdjmicbt 'ten ten tq'ifii gabviten. (Stcuie (illc evfitbidjajteii fiir J-arnicr 5 9(pctttftcr Jtu fcraefdiitr 3- 28 it -ufitdgcl 0, flffrtjmit. bete iiSflcl f. -'ti4', M'k Ivjiebeii alle 'Jtrtifel bircft; unb pfjeriren fchbt mifcni iiil voyeu imp ju bevaPadetMen iPaav. pveifen.

20mvjii tdMfoa, X.4 iSoniiabeub, 27. VMr 1838. ev Senator Spitflfn. (Sdjtug:) Con bet cvflcn SDJaljt in Sanfai 30, Sflarj 1855 6i3 jur Dftobcrtoaljt 1857 tie grciftaatpartci fid) jebet Slbftiuiittunj etttfyaltcn unb ten veti bet OScfcVflc-fung erlaffcnen cfc(cn ten ctycrfani tcnocigert, tocl angcblidj tic cfe(jgcbuug nidjt torn Incite ton STanfad, fenbcrit con eiuigen taufenb 23ilrgcrn eittce benad)bartcn StaatcS erttaljlt toortcn 3n SPctreff fluf ticfe Sefymptungcn tcrtocifi Teitgla8 anf feineii 23crid)t torn 12. ou tcr JDtctwv'afy tu 1857 on abet fjaben tie Steijtaa.tficutc ir.Cpjj)ifltion gegen tie Tcrritoria(9icgtcrung ufgcgcbcuuiib von $cit an Ijabcn tie 'eceniptj'tcn iljyc.

(janjeo litif geitnberf. St)t8 bafjin toar e8 fidjer angcnoitt men, lag bie gahje Genftitution tet frcicn 68 5otfe3 unteibreitct toertxn rafibent flnfd)te c3 in feinen Onfttuttionen an SJaifcr unb ffial. fet fecrfptadj bie3 bent SBolfe tut 9f amtn tea ten. Die tyre3 Stimmredjta beraubten 23al)lcr in bch 19 Gountie3, in tenen tcin Genfu8 aiifgcneiniitcti tourte, berttljigtcu fid) baturdj, intern, flc fajlieglid). ja tod cine dcgeuljeit eraftcn foutcn," tljrcn ttbtllcn jur cltung ju bringen; So flantcn tic Sadjctt, ala tie SBaljl am 1.

ajfontag im Cftobcr 1857 ftattfanb unb mit tinet totlfiaitbigen SRicbcrlage bet tcmofra tifdjen avtei unb- mit Grtofitylung bet Srciftaatleute fiir bie cietjacbuna unb' Gountobcamtc cntete. Tc3 tcrnidjtcte tie ofjuung tcr flan fa8 jh einctn Sflateuftaat jit marf)cn, turd) eiltc'frcie Wftiutmrnig. liber tie Genflitntton, ta, toaljrcnb tie gtciftaatleute einftimmig gegen cine tution (limmen teflrten, ton bcr temefratifdjen SJartci fid tocttigftena tie glcidjfaES bagegen cvflciccn toilvbe. httx ttcfen UmftSntcn befdjlog tie tion eiu Gonftitution ju cnttoerfen bicfdbe tcin SJolfe In eincr foldjen 2i3eift torjtttegcn, bag nur a', il nidjt aber a geflimuit nxrbcn fennte. G3 ift.billig, juertoaljnen, ba(j ben bent an, al3 biefe nicbrige Sluejludjt befannt fcurbe, cine grcge Hftajcritiit ter cinjdjlicglid) teS be tteffcnteii TIjeilc8 bcr Heftlaocrcimaitiicr, tic bi8 ta-fm mit ben gcceiuptemflett ruhftcn, fid) aitflcnb(idtid) jmiWiogen unb tie SWafSregcl eincn gcmeiiicn olf urn feinc ju tetviijen, brant.

I)ie toaren bet Serritovtalregicvuug fo langc fie tie Slemtcr teftcttetcn unb bie 51)Jad)t tlcfct 9fcgietung in $anten tag; abet in bem HugenbliJ, ba fie fcei tet aiJaljt untetlagen tie SDJadjt in bie Sr.te ibtct cgitet ilberging, ta eiu gotten fie fid) gegen boten Xtcrj nub erfart-ncn lane Ju iljtet SJernidjtung. beftimmten fie1: 2iefe 6onlitution fofl bci unb' nacf) tcr fficft3tigutig tutd) ba3 35olf, toie torbcr Rraff tteteii," t. bei nb nad) tet SBatyt oin ta 35oK nut fat fie; nid)t 6ffl flimmeti'DutfW. biefe SDSeifC gcbenfen fie tie xm (Jongte'fcfitge. fefcte Xefritoriatategietung ot'cv umjuftofjen, bag fie tine taat3'(onftitiitioi( e()nc tic 3uflimmng t8 CSengTefjcfl 'Ingraft iiJaS ift ti anbetf ol3 Gmotumj affene, uiiMiliflte (m 6tung? SQJo ift bet Untetfd)icb jnuf Jjen ttcfcm Xvei fen nnb tent Srccatteiben, ba3 t'ct 'tafitcnt at8 cine tern Infcfjen ter SJct.

etaatcn jura 2to5 btganifivte SJiegictung" toctbainmt, 'tis' mit ben ju untcrttiiden. cine fiidjt gewefen fci? (Etfagt: Miefe tet mit fo-tettaterifd)cm Stanfuin artgcb.angcn tonrtCi ifi cine 5Kcgtctung in unmittcloarcm gegen tic bcftcljenbc, ton tent GdngrB tctgcjdjtictenc unb an erfanutc 9tegicmng." Somite tet tafitcnt niit ta3 ftlbe nttt eben fe tiet etcdjt'tgfcit uub Unvwtetlidjfcit ton bicfet SBcnn man tie ttcU fie iiftimmuitg te3 Scngteffca cntoovfem tmb a( ju SKcd)t tcflctjcub tcttiiubigt wuvtc, fe uuifi entgeguct roctben, bag au8 tciujclbcn tuntc tic Ccccnipteti-tSenfiitiition ijl fagt man, tic VccomytiMt (Sontcntien 'ocrj'ain. incite fti untcr tet 'Jlutovitat tet 2ttitotial-cfc(gc. SlHcttiug8 croffnetc fie iljrc nntct tet (Scncfymigmig bet efetfgebnng tmb fic fdjlcf ite ut' effenev Gmpcvmijj gejen tic 'Jlutcvi-tat bet cfctjgebung. R16 ticdVfctjgct'mig 'ain 17.

Tejniil'ct Veil tedjlmSfiigcn Ccfaflnifi cbvatidj wadjte, wn 5 tcr-- liiubmi, tag tkSccomptcn.Coiifiiiiitioii friibct in ihaft trcte, 13 H3 fie wn tern Wfc am 4. J-imiat vjcncl). liiiat nub ecu angcnommcii fci, a toton tic Sctcntftonijltu bem Shiftmen tet tea tent Gongvcg clngcfefctcu Cctbung Ttel tenant cltcn tae cfc mit uitut fie fid) 'teigette'u, ifjr (crfant leiften etet juiaAtcit etct fnct GHtfdjeitung fid) ju iigea. Off' e3' titdjt ttnc'Sadje von bct'-grtfiglcit; tog it ima9 tet rctolittuniaton" ccemvtcn (ioiifdtuticn tu tic llal'a aufitcljmcii fclUcn? etvig fidl mif tnttur.t, tag fte ten tc8 tn itaira3 torn c3 ift fibctjntijcnb iud)gc tekfnt toottcn, tag fie mit al3 Um IWcit Id eiacr' ctteutfiify-u, ta (frau1 tlllf fefee? ''atfiifyttfenert abl ten bem 3MT tevwetfen loetbat'ift. 2Ti4 nidit'auf ten" tag ftc fticnatt Ibieftmvrt'g "'tmtci tie Ivftccntc Jeniloal.

ciigrnmimicn writcn fd, tfimtfl ift ot3MCimtvjhilbe Hatfadjc tp'titert, fco fit ter tlii'trrUHt trt 'tcnitettaUct-gcbutiij jinn gtceu cuc.fievddjca Senteru Ik' frfot-tje '3iaifna3ti en mfn6 TcKt tn' tern raf.ttntcn ilflHtemtaatipiiJitt Hogct wi'Tdjf'it ttingnib ttm 'Ticten nmV 9irfe tcm ganjen 'Sasfct kkto 311 nub c. lsScfthi'2lgiaiion ja whiten On "'Sj'cttcff bicfet $uaftt3 4id)tct ta cipent ditt fdjctiiprr una gii. ajc'toeiSptiruiig an be Tqm bw Sntnflnwm ten px yyagc fcm'mtn ten gfogen clbfivcgieiuiig XiUifm 1 uutcr tcr I't'coiiiotononftitiitioit ju gcwiiincn, iflcllt tet yrafiocnt fife fclgcttbe 2atc auf. unb untcrfliit fie mit Wgcuteii iJeioeiefiibrungctii 1. (S fet ton tent Ijodjftcu bc8 i'nte8 hJcvbeit, bag tic Sflaocvci fraft tet (5onfli.

tufto tet ier. Staatcn in JUnfaS tcftcljc tmb bag Jtanfaa efcen fo fc()t ein ttatcnftaat fci, a 13 eorgia otet Siib Carolina, 2. 2ag bie (Ef(acrei tcabl imnicr nut. ntittclft eincr conftibonellcn 23cftimin 11113 in itanfa3 tcrfcctcii itextcu tonne, unb btc8, ftenn eme I'Jcbrljcit tc3 fc3 c3 fti'mfdje, auf fc'ute anberc ffiJcife fo rafd) gefdje. bcn fiinne, bag utau "ititfct tet gegcii wartigen Conftitiitioit in tic Union aiifiicljiue.

a. ag ta Self alvitann foutcrau. fciu luerte unb fciitc eigene Wngetegcttcitcn auf fcinc eigene SEcifc ortiicu 4. tie ten fviit)e ftcn 3eitlJimft ciucr gcfc(f(id)cn Sieoifioit auf 1804 meint tcv Ojiifitent, tet 5ongig folic tent 5lufnaJ)in8 bofuiiicuti cine Jilaufcl tcifiigeii nioturd) jenc ii3cftim mungeu ter SPcrfaflimg'aufgcfyctett jtcrteit, tie cine SJetifion tor 18G1' iininiiglid) tmb jioei Itittcl bet Stimmenjat)! in bcttcii aiifcrn fiir biefclbc crfot tern; tcr gcgenar'tig folic ba 'Jkd)t juftccn, turd; cincn 27Jaieritat66cfd)lug loutcntiou cinjubetufen unb 0 bie 2)craffuiig, auf tcrcu runb fic crioallt nub beveu timg fie ciitgcfd)oren louvte, ju terjccn, Jca yrafltcntcn-ifijortc tariitcr fmb folgcntc: Tl3cnn ballet bie ilkfliiutiiiingeii iibcr cine 2len. terung bcr SJcrfafftmg im 1801 tic cjtalt cinc8 2l3crbote3 jebet ilbiinbcvuiig tcrfcU ben amialjtncit, tAiitt tolirbe.eiit berartigca SIScrfcot tcllfoituiien fraftlod fciu." fagt 2Llcnn tic aWajoritat tet S3cvi)lferung tie flaocrci im Staatc tantt gibt e3 Tc'ut fdjueacr toiifcnte3 9Jittd tafftr, al3 tine fefoitige ilufiial)iue.

Tti ttl'ille tet 2)Jajo titdt fubalb cr in gofclidjcr -SKJcifc 511m 51u8 'ttudjt fommt, tic fyiidjjk Onflatij unb tinantaft-: Ux.i HEcvfclte fann nad) aiUQfilr (Sonftitittiotten ttudjen nut abfdjaffcn. Die SJeljauptuiig' ttare tag tie SUiajoritat ttjrc eigene in CeP legen fottntf, tie fie'fpatcf nidt entferncn tiirfc. aieiin fic tic8 bilrfte, bann fbnnte fic fid) tie ante ebcnfd gut auf lutitbcrturie auf Oaljrc tinben. -'iCitfl ftnb bie obevften ,1 bcr amcrifaitifdjcn tocldjc, tuie i in einct otet tcr anbern 3orm burd) tic Confti. 1 tutiott jcbeS taatc3 ancrfaitut finb it it 10 11 li ter Co ng teg beim bet 31 f-r, ma in 8 filt jtoe'i! magig etadjtct, i I a 1 1 tt it ('id; teiuen Gin to ant, ben matt e-h gen ein fefdjca ir: ben tonnt lex 1'rafitcnt ftcljt tcincn Giniwtib, ten man gegen cine iSlaufcl ergeben tonne, tic tic gcbictcrifdje 33c-ftimnmitg tet (Scnjlitution tag tic, dictiften erft had)' 1864 turd) jtoci SDrittcl ajjajeritat in jeeem $aufc befdjloffcn twtcn, tarf atfdjafft tiefca yjcdjt aiif cinceinfadjc aJJaioritat ter bcrctta cCgcl'ung iibcrtragt.

ift bcr tiongvcg tcrcd) tigt, tic 33cftimiuungcn einer (2taat3i-tfaffuug voifl. ti'ulid) iocg5iiftrcid)cn unb tic Vcgielatcrcn Cttc3 ju ciin tie fecomvton tSoiiflitution ba I'skvf tet iPc- telfctuttg ton Jfanfag ift unb' aU (oldjc3 tout Ccitgvcg anevfaniit lourte, twn flitt c3 fcin gefctlidjca a)iittcl auf (Srtett, biefclbc anjuautcni, al8 ta3 ten be. timmtC." '3d) gebe ju, tag bet tet er lit gcfclid)ct SU'eife jttni(u3tvud fojmiit, tic Onftaiij unb tiiiantafibai" ift, allcirt cine al3 taatgcfe( angcueiiimcnc tiouftitutionfanu allcin ticfe gcfclflid)e. Scije" bctimmcn. Odjflebe aud) ju, tag ta3 SJolf ton flanfaa nad).

iiUufiit Sonftitutioncn niadjcii nub abfd)afjcn auf tocldjc rX tamt c3 -1 C'jtttrcbct auf tcoolutionat em ten gcfclid)cu" gibt tlog ticGcnftitution an; tet rctoliitionavc''. bleibt alkitliigS al3 li.ijeS. Sicdjt, ton tern andjunfew Cater Okbraud) maditcn, aid tie Sktolution ta8 Ikincve llclc trar. Unt ticfc8 9ied)t befitt-aud) tie Setbltctunj ten iian. fa3, wenu fie tic nidjt ten i'crfajjitng kt einct antcrcu 2Bcifc abantcrtt al3 in tcr tov gcidjriebcufu.

3n tiefcin Siiine ijt c3 aflcrtinga toalj tag treim tic aJiajoritat tie Stlawici, im ctitc abjufdjaffen njiinfdjt, tica Iciu fdjuclleiea iKittd gefdiccu Wuiic, ola tic ofortige Jlufiiane. Uutet.tcm fdjncllcn SDiiltet jut tcr" 'Stfate wtami nut bie' Slfctoluttoa im AaQc te3 cliiiicna nnb'. tic SictclW tm 3atte tc3 '2)iigliugch3 geiiiejiit led) gcfcjjt, tcij 'fvafitentc'u olitil ttirb, o. a. vie eimaujui, vun un 41c diunjiun gc $cn, Wa3 ltnt tic3 tent untcrbruilcn tcu Ranfaa fo fatiijc Gaun tic gcfalfditcn ton 'Dj-fcrb uf.lt iilijt tefciligt unt tic efegcbmig uidjt in" tie antc ter cgner tet Goitftitution gilt?" (angc tet vSfitent a il 6 cr fciitc cu'iulicit gibt, tteibt cS Iccrcr cn, ton eincnt tcr jcjf.

bung jn ertbeiteuten 311 ter ttftcn ciijiing" tent olfc tit wr. julcgctt, '5fad) cina tcr tint jolllea ad)t lage nad) tet aUc abgcgcteueii Sthnmcn an ten i'rafitcntcn tir Cenecnticit aigclic. fcrt Jtcxten. Sm Itcimtcn fane nun tic 3ablung tet Stimmcn in cgcuttort ter tcite'r Jpaiifer citrjer ift mdjr a AUenat terffeffen, 3)Jt! ltfldjcm olitcg ber etle i'erb iu 23cjug auf bie-j rotnfticuefaljigfcit tmb ten tc3 9Jertcn3 ift, tiirftc cr cinfefyen, locnn ttir iljm tcmerfen, tag (djon allcin tcr tyalbtarbarifdje eingewantcrte Tfjeil biefer uBvtfidjcn Sflabcn (ttir liieiueit' tie Sarbarcn toitt Siljcia nnb ter Tcnau) in ineut ciujigen 3aljr mcljr an unb SUeiu tertriufen, ala bie gauje Cauiuteollenernbte tea Siitena tocrt ijl, 3.t ben SJcr. Staaten gibt e8 50,000 teutfdjc SBirtlje.

accljiucn ttir ait, tag jctcr tutdjfdjnittlid) mit xm, Jl'mtctn uub iBarfcepct turdjufpiiimcu, fiir $30(X) erfjeitcrnte etvanfe an tic tocigen Sflatcn tcrfaufcn' mug, fo crgibi ta3 ciiie Suntinc ten atfo 50 Dtitlioncrt tie ileiba tc8 Siitena mit all iljrcn Sflaten tit pretiicircn" tcrniogcn. Unb toafl fiir ungeljcure Suiuinctt tev puffen tiefc ttcigc Sflaten ititbt nodj fiir ailtcrc Tinge, fur better, JWaue, unb 3iitfenvcrf I'ovb i'ag Tir Ijcim gcigeu mit Tciuct jfj'JI? 5luf nocj) Sliu 27. September, fo 'djreibt tic w3lliuei8 Staatajcitung, fete id) $ug 511111 jweiten 9JIat auf ten SUotcrt "ten SattfaS, aber ttcldjcr llnterfdjieb fcittjit 5. tag id) c3 uidjt falj! tcr SScrtintuug tea KanfaSfluffca unb tc3 3)iif. fouvi, too it taiualS Sajitatme ton 5iaHtotte3n tiaucrn faV)tcld)C fciut urn iljvc SBigwamd ljcriiinliir.

gcrtcn, flcljt jctft SsJaubettc Giti) mit 1:00 bi3 2000 G'inteoljiicrn. i'attreitcc, cine Statt, tirim Slugufl 1854 angc. egt tourte, Ijat jcut circa 3KX) Gimcoljiicr, fic licgt am ftanfaa, 42 i'Jcilcn tun ajitffctttt unb DOO gug iibct tcm Tet Winter fommt iu bet 9ccgcl mit tcm 1. Tejemlcr unb taucrt bi8 311111 crftca iliai'3, tet Somnicr ift nariu tint fiiljlcn yiadjteu. giir griidjtc eignct fid) ta8 J'ilima feljr gut, uni? etne auiii.

djiile uuu'be gutc cdjvttc macljcii.1 Tie' Oiibiancr finb me iibera'tl, fo aud) in Siaufaa unaijgeiieljiue inbeffen tvcibcli. fie jct fdjen incljr unb' ucljmen ten tcr Gioilifaticn tcr unt Teutjdjcn an. Sic Ijabcn jet nodj tic friidjtbarl'ii Tljeile ten Saufaa in; il)vcn jpantcit, nauiciitlid) am Cfagc9iitct, too tie Sar uiit angeiictt fiut. Ocber fclt'ftftautigc iBiivgct eter feber, ttcldjcr fctiie erftcn 1'apicrc l)at, faint 160 i'anbi' fid) mit 33cid)tag ncljincn. Gi braitd)t erft gclciftct ju tucrtcn, nadjbcm cine Vantofiice fur ten.

croffnet ift. ilM8 18C0 Ijabcn tic I'cfilfc-greifcntcn fidjer tied) Beit. 3m Siitcti nnb SBcjlcn ten Jlanfaa tub nod) tic befteit Witbcrcien jut 3Jefiliial)inc. 3lii8. reautevcr ltcldje ffctte Ijaten, geljcn am lcftcn, mit tenfclbcn uad) Jlanfaa.

Sen ft gcbt man nad; St. fouia unt ton ta per JDa npffdjiff nad) Jlanfaa Gitt) btcr aSJijantott Gitij, Tic3 foftctSlO in tcr $5 cber 6 im 3iidjen. ted. Slugcrtem megen- fie tollftanttgc Jllcituitg'ttiib. Jpantiecrfjcug mit fid) itcljmc.t, fclbft toenn fic fiir ten Tranapert-fcjaljlcit miiffctt.

Gbenfo Jlintctt 11. Sdjicg. gctocljvc. SDiit $100 fann man aatiirlidj beffer auf an. gen ala mit nidjta, abet fclbft mit 9iidjt3 fatttt man Ijinrcidjcntc-: Slrbcit fintcn, unb tic tocldje Jlanfad 311 ernjattcn tcrfpridjt ten 2lu3itantcrcrn uub tctcn Jtuiter ciuc jidjcre IL'cljUjatciiIjcit.

Tic Semite fint fiir aittiterfer feljr Ijedj unb nad), bem 3'lcige tea 3Irbcitct8 $24 per Tag, unb 3iiglcidj tomicit fic cine gitte garni fiir $1,25 ben Sieve eraltcn. So, ivie fo ttelu batten tmb toegju. iljaffen ift't'a tji uatiirlid) fiir tie anttoerfcr beffctc 2lit8ftdjt torljaitten, ala irgcnb too antcra. Gin SWatm, ter gutc fcrte djnt, tevtient faglid) $34. Gin ganj Slrbcitcr crljalt tagtid) $12.

Ta3 Jtlima ton Jlanfaa ift faft tuvdjgcljciit gcfimb unb tuiltc, uub tie3 toirt' fdjoit taturd) bcitiefcn, bag fcljr tide in unb 3etten leben, unb fclbft im Icljten Tljcil tout aieecutber. Biir Sungcnfranfc ift ba8 Jllima bcfontctS toclltljatig unb tcnfe gcgcu 9iljeumati3Htu8. Ginen'grcgc'u Tljeil p.agt 'ticj Sage UMai taju bci. 'J h. Ter SSoiilcfd, d)fen, Jlilfje.itnb Sdjaafc ijt iu Jlanfaa billigcc ol3 iu Qlliuoia.

'fcrtc bcfeniiiit man fiir fiir baffcltc, 3cd)ed)fcn fur.eoOTOO, 30, Sdjaafc fiir $li 21: Sie fenuiifu ten 2)iijfcuri, Xeja unb antcraitoljcr in grogett ecrtcit ait. fli'tge unb onttM Scfaiaugerattje fenncri. in Jawtfttcc, To pcfa, Jeitcuitertl) Gitt; tmb in febcr fleincn Statt 3U gefauft ttettcn. Gbenfo Somen. Duteffen ift ea ring nnb ratljfam, ctieaa tent befferen Samen ntitjubrhtgen.

3n let crftca 3ett fann man ftdj mit eincnt ali begnugen itct djc3 fiir 5 Ha 6 erlcnen $10 15 foftct. feftcn 12i 14 Gublffug, fo tag un jiciulid) bequeiuca $iaua, Stocfiterf edj, ttiigefaljr $300 feftctt teiht. Gin feftel $50100, unb bie tefte, taucrafteftc Cualitat fltxV 250. 'Tcr torljanttue Stein ift torjilglidj uub eigiiet fid) fefen. tcra ju Sauten.

9.1 Hcn nbdj" tag fcit ticfet 3eit bcrctta ttiebcr 6.a)ionate tcrflcffen finb, in ttddjen cine abermaligcjidjtbare $cbung auf ter gan. jcu 9icutc ftremoiiptSrta te 'iliffe'nri in faft alien Stattcn nidjt ju terfennen ift. Tie -pcfttampfet, tie friiljcr nur egangen, baben trjre Tour tt SL Sofcpb, augetcVn ttoturd) ter.SPerfdjf Kttgentcin gdjeten ift. Sltd)ifcn bJt lefonttrl fcit Jturent fcljt jtigenenmea ttnb tevfpriajt turd), tie rlaagunn wtrt taltigen Gifentaljn tet aitpt. uxt Sjtmmelpla( tea mit feiem $cto einfdjrcitcii njirb'i iera.118 tag, fobalb jgaafaa tuntcr, betA'e comt'ton'Gouftitution aufgciiemmen' ift, allc auf fin fvietlidjci battel jur-JSlboiiberung.

be. GoufH tution cine trilgcrifdje ift. Oft einiual.tic iliifiial)ine gcfd)d)cn, taiin gitt e3 fiir ta8 fell i Jtaiifaa'iiur llntcnbcrfimg otet icteliitien. 9iceelutieitcn piiteit mandjiual Jtatuvf unt. 23luti'ergicgen ftatt.

Gcn ftitutioucit iinD dicgieruugcn untrteir eft auf ticfe Jtfeifc geantcrt, atcr nitr taint, tecnii tie S)co3lfcrung gleid) fain eiuftiiimiig war tint tie effJntlirfjc jcte SSitcrfptitdj untcrtrilcftc tica, and) in bcr jatl fci'n, bann fqmt bie iycteifcrting ciiiem invent 3BiQcu eutfpredjenbe 3Jer faffuug ottc 3ltiitciibung ton erialt bura)fct)en; flogt fic abet im Satifc tet Sictelutioii auf ill'itcvftaiit, tann ift bet iOiirgcrhicg tic tniauSbleiblidje gelgc. i'ogt fid) in tcr cfd)id)te tcr in tern (Sfyaraftcr unb tcr Slbfidfit tcr Scanner' ticfet 0ciccgung, fo trie in ten ton illicit aiigcioanttcn 2)ttr teln cine i'iitgfdjaft tafiit fmben, tag fic nai 6rful lung iljrer $offiiungeit, leeun ticfe SSerfafftiug baa bis 1864 uuataiitcrlidje 2taat8gruntgefc'( gcitortcn, tie' fclfcc turd) ctncretolutienare loctcc umfto-gen laffen, itiitjrcnb iljncn aud) nod) ta3 conftitutioncflc iJied)t jnftet, ben unt' 'tine ettaffnetc 3DJad)t ,,311111 djulje bc StaatcS gegen iuitcve eitalt tljatigfeitcu" A HGJcnit mm ticfc8 turd) tic efctgcbuttg in ibrcr adcrcrfteu Siijung'' eter turd) ten outer. ttcitr ta tic efctgebung nid)t jufaiiimciitvctcn faun" an ten rafitentcn geftcllt toevten foUte, itirb cr fid) nidjt turd) feinen am3cib tcrflid)tct ten, tic Evince 511 tiefcut 3)tedc ju gctraudjeu, tie Mctelutioii jit'crfticfen tint tic 8ed)Ksfraft tcr (SenftU tu'tien anfrcdjt 511 crljallcn, fo lange fic nidjt auf gefefc. lid)c, in iljr felfcft aitgegcbcitc SSeij'c geSnbcrt tfi? Ctcr fatia tiefc telitifdje Svagc iu ter eftalt eincr 9ied)tS fragc tor tic Supreme Geurt fame, fiiuntc man fiber bie (Sntfdjcibmtg im 3rcifcr fcin tie Gourt nidjt entd)citcit, tag tic cuuual jmit.ctaatagrunrge fete gciuorbciie Genftitntien fo langc giiltig fci, bi3 fic nad) eingeiicr Slugabe geantcrt eter annnllirt tiorbcn? SRiigte fic e3 nidjt ala ciucit allgcmcincn ruiitfa() tcr OnkvpcClaticit Ij'uiftcllcn, tic Gciiftitulten einc: Vlrt bcr tovfdjreibt, fie taturd) "alle ait. bcrcn bitten aitSfAlicgt? tafj taa Coif ton SaufaS ciuen 35ct fii'd) niadjt, ticfe Genftitution in antcrcr 'Sficife otet 311 eincnt antcven 3eitvitft abjuiintern, a(3 -jit bem ton bet Genftitution tergefdjricbeuen; Verau8gcfejf, tag c3 egar erne iteuc Gontitnticn aunimmt etet nut ciiiev iibetieicgcuten 3)icl)rl)eit cine ncue Otcgicnuig cinjet, m- ireldjc ecu ten bcitcn Geujtitittiencn tiiit 9icgtetun gen ltflvte tet rafitent jir fd)ittcn fid) tctpflidjtct l)vltcny; G't, ttiivte tic a)iilit5rutad)t.

taju beniien, tic 9icbctlien 511 uittertriirfen (intfdjcitimg. ticfer Jragc ift von tet gregten tamit ta3 3Mf ten SanfaS toiffe, toic c3 fcin gvegta itmjcvaugcrtidjca 9Jcd)t aufijitiibcn Ijabe, tocld)f3 tet rafitcnt nicint, teenu cr fagt: c8 fann Genftitiilieiteit nad; iBillfiir niadjeit unt abfdiaffen." ajivint cr ta8 unbeftrcittarc 9ied)t tcr Sfctbliltiett? SSenn fo, fiivdjtc id), tag tic glanjentcn off. uuugcij tc8 iSfitcntcu nidjt ganj'itt getjen, beuen jnfolge tic rafdjc Slufnaljmc ton SianfaS untcr ter i'ecempton'Gtfuftituticu tcn 3'vietcn unt tic 9uljc ttictcr ljevftclteit unt iljn in ten 2 taut fctcn fell, tic Iiuppcn aua S'anfafl jiiviidjujicljcn unt fic in eincnt Ticnflc it tcriocuten, roe fic fcljt bcnetljigt wcrtcu." Settle Sflaont. Scuater aiumeub, ter gotaltigc $rrr, tteldjer im Silted' itbev 2000 Sflawn unc.lo,OU() Slder JantcS gebictet, 'atcr fid) nidjtfl tefto wenigcr eincn Tcmofra. ten itcnnt, I)ielt geftctn im Senat jit GJunftcn tea Je fompten 2d)etiibel3 einc 9ietc itcldje fid) tic 9icrb lanbcr tteljt Ijintcr tk fdjrcibcn founen.

Gr nic3 tarin nad), tag im Siiten tic a)iad)t, tie gtarfc unb tcr tcr Union liege, Ter (Eiiten abe eincn fienig Gotten tern fidj alle SDiddjtf tet Grtc bctigcn inugtcn. Ter iibc baic ten Slorteit au3 ter nculidjcn 5inaitjftifi3 crau3gcriffcn. 2i3it Ijatten fiir 1(JQ aJiillionca Tcllara S3aumuM)llc protujitt toir wvfauftcn fie ja ti5 piitlTciEL, Ga 311 rctten. Tcnn ter tvarc bet fcincr Ucbcrtiilfcrung, bci ffitica jfvertcn b.albbarbarid)et Ginitantcrcr ut auatdjtc tct juufcii, imtincir uidjl ila Gwc 2U'men faffen' gclegt fatten. Kit unferc gactercu unt IJjOSDfiCl, Toll, unfevei eltta gcljcn iabrlid) turd) Sure $antc 25a3 foUtc au Gu twit en, ttciui trir Gud) ten 211 d)icbabcu? itiirtcl iu Slrututl) uub Snardjic tcrfiufeiu.

tie gttgte tea Siitcna tcruljt in tcr armenic fcincr focialcu unt politifdjcrt iiividjtungcn. 3n ictem fectalen Sijftcut mug c3 cine filtffe geben. tisane tie Tredavbcit tea tet nut ticfe Jilac Ijalt and) jljr tu tern aiertcn. Tcr Seuatct ton Sfenj crf fagte geftern, tie Sftoerti ja hi tcr ganjen Sclt atgefdjajjt vlCtcr Siijiiir, ahx uidjt tatf Ting. Siiit ettfana fic atfdjafjcn, txnn cr fagt: ttertet imnicr unlet Guc abctu" Tcr Uutctfdjict licgt jiut tariu, tag unfttc Sflawn fur iljr gaitjca Vcben gcmictljct tiut iteVtbejaU fint; tag tie Gurijcn auf Taglctjri uut fdjlcdjt llncre flacen fmt ldjttar unt xon cuter tugceitnctcn 9iacc; Gurc SHatcn fmt tecig unt tett Totcware Jllerk i nub $(einbanblfr in Ocfcit, $imf SijcnBIcc tmb ittipferS3aareii, tiiBIcitcr ilcttcn, ane ganuev'Utciifiliett, .1 "I (Sit CTclatuare sub Btfltite 'r veattmtortl), Sanjis.

24fH. Isctt, I5rcwstcr; unt fcctcttirertlj GitU, -V 9fefereii5cn: (J. SJ. (Jtarl, leUt 11, Jlcro flrr! S. ill.

(Start u. Sl'riitfr, t. L'om, 2t. rube itub 3o(ntften, tSbicago. 24lt 3.

3)t. ateta'abet. p. V21 ii il Ar. fin i unb allc gerttlicen i (SotfcftiiMtctt Den nrofic anbt nnb SnUUlftcrii Gfe Telaitarc nnb itcite Sttage, i I'cawnirttib Jud, cn.

3. $arret, ir. Sep; erau8geber bet JtattfaS S. ber 8ca. (Suti 3.

Cane unb bif amteu ber SauiaS allcq 24fetnlT 7T OelTentliclies Sank cft imb Sc ratmffienS 1 1. MtiMimarlb ffitti. St. T. fi- oi 3 beforqc tie Slmcrtigiuijj unb tWaubiiiuna ton jH' aJlorligta, fientrattcn unb anberer Suftij-apiert lirber 3Hae Scttcftienen in alien ZiUn ber Cereiniatc Ctaa.

ten tmb Cutcpa'9. l- nti.itiv..f f. ra.fh h.Afrttitlr. K)tim link ffdr.TK hU I tcu Jtopitaiten aecn ante lifts Vaub uob gcjteu ctt tat tm xtmt tuia 9'rvfimf in 24fU4 i'cvfaufe taiipuwraMS fleg.H Saar ebtr anf ferminr. Jacob Heiss't i Gcfc uub tcr 3recitcn f- Carl Scttutitbalcr, ta)ion, mura ptr 9tOo HetHeHrt'rit filremn, liatnetf cubltintf premtt line fciitc 't''4' tct tcrratliKt mtiwutenpft fetfl ttrmtcr ifii cijene ivtcti, tbctil tt ktjlcf alJic 1 Gatyoun bvfiiitet fiA icr, aw uht to3 i 1.

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 300+ newspapers from the 1700's - 2000's
  • Millions of additional pages added every month

About Kansas Zeitung Archive

Pages Available:
214
Years Available:
1857-1858